Ondersteun ons

Naamloos8Het kinderopvanglandschap in België is in volle ontwikkeling. Kind en Gezin en de overheid proberen iets te veranderen in deze sector. Maar verandering gaat soms traag en vandaag voelen wij nog steeds een grote financiële druk om de pedagogische en ecologische keuzes die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze kinderen te kunnen doorvoeren.

Vlaanderen is in vergelijking met haar buurlanden vrij uniek in haar beleid en de organisatie van kinderopvang. Nergens anders is kinderopvang zo goedkoop. En dat is goed. Maar nergens anders worden er ook zoveel kinderen per begeleider opgevangen.

Om een vergelijking te maken:

In Vlaanderen is de regel: één begeleider mag max. acht kinderen tussen nul en drie jaar oud opvangen. Als er twee begeleiders aanwezig zijn, mag elke begeleider negen kinderen opvangen.

  • Nederland: onder één jaar: één begeleider per drie kinderen / in totaal max. vier kinderen/begeleider tussen nul en twee jaar oud
  • Duitsland: gemiddeld één begeleider per vijf kinderen (regels verschillen lichtjes per regio)
  • UK: tot twee jaar: drie kinderen per begeleider, vanaf drie jaar: vier kinderen per begeleider

In geen enkel ander Europees land ligt het aantal kinderen per begeleider zo hoog als in Vlaanderen. Het goede nieuws is dat je gerust met minder dan acht of negen kinderen per begeleider mag werken. Maar het slechte nieuws is dat het hele financiële systeem in Vlaanderen uitgaat van de veronderstelling dat er acht of negen kinderen per begeleider worden opgevangen. Dat is dan ook wat er doorgaans gebeurt in de Vlaamse kinderopvang.

Wij denken dat de maximale groepsgrootte voor kinderen onder drie jaar het beste uit acht kinderen bestaat. De maximale ratio begeleider/kind is best vier. 

Daarom kiezen wij ervoor om radicaal anders te werken. Met onze opvang hebben we ons al in vele creatieve bochten gewrongen om hieraan tegemoet te komen. Onze groep peuters (+- acht kinderen) wordt het grootste deel van de dag gescheiden van de baby’tjes (+- vier kinderen) opgevangen. Wij vangen max. 12 kinderen op per dag en werken in de voormiddag met drie begeleiders. Een groot deel van de namiddag slapen de kinderen bij ons en dan zijn we met twee begeleiders aanwezig.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij onszelf (de pedagogische medewerkers; het personeel) een eerlijk loon kunnen betalen én dat we kunnen werken met een kleine groep kinderen. Daarom zijn we steeds opzoek naar andere bronnen van inkomsten.

Om ons startbudget bij elkaar te vinden, rekenden we op verschillende bronnen van inkomsten. In totaal hadden we € 15.000 nodig. Daarvan hebben we de helft bij elkaar kunnen vinden door een crowdfunding campagne te organiseren. Met de steun van een zeer breed netwerk slaagden we erin ons project van start te laten gaan. De keuzes die wij vandaag de dag nog steeds maken zijn – financieel gezien – niet echt evident binnen het huidige kinderopvanglandschap in België. In vergelijking met andere kinderopvang initiatieven werken wij in kleine groepen met veel begeleiding. Daarnaast maken we ook nog andere keuzes die we ideologisch gezien belangrijk vinden, maar die financieel helaas niet evident zijn (biologisch, vers en gezond eten voor de kinderen, kwaliteitsvolle en natuurlijke verzorgingsproducten, organiseren van jaarfeesten, oudercontacten, etc)…

Extra steun voor ons project is op dit moment geen levensnoodzakelijke vereiste, maar het helpt ons wel om te kunnen blijven waarmaken waar we voor staan en hopelijk op een dag nog verder te kunnen gaan in de keuzes die we willen maken om onze kinderen zo goed mogelijk te helpen groeien.  Als je ons hierbij graag zou ondersteunen dan kan dat steeds via ons rekeningnummer IBAN: BE 09 8900 1505 7057 / BIC: VDSPBE91 / Naam: Eimermacher S. en/of Vandecasteele F. Met vermelding ‘gift voor De Zonnekinderen’.

Wij willen jullie alvast hartelijk bedanken voor alle steun, fysiek, in gelden of in gedachten. Enkel met die steun is het voor ons mogelijk onze Zonnekinderen iedere dag een warme, gezellige thuis te bieden.