Crowdfunding

Naamloos11Om ons startbudget bij elkaar te vinden, rekenden we op verschillende bronnen van inkomsten. In totaal hadden we € 15.000 nodig. Daarvan hebben we de helft bij elkaar kunnen vinden door een crowdfunding campagne te organiseren. Met de steun van een zeer breed netwerk slaagden we erin ons project van start te laten gaan. De keuzes die wij vandaag de dag nog steeds maken zijn – financieel gezien – niet echt evident binnen het huidige kinderopvanglandschap in België. In vergelijking met andere kinderopvang initiatieven werken wij in kleine groepen met veel begeleiding. Daarnaast maken we ook nog andere keuzes die we ideologisch gezien belangrijk vinden, maar die financieel helaas niet evident zijn (biologisch, vers en gezond eten voor de kinderen, kwaliteitsvolle en natuurlijke verzorgingsproducten, organiseren van jaarfeesten, etc)…

Extra steun voor ons project is op dit moment geen levensnoodzakelijke vereiste, maar het helpt ons wel om te kunnen blijven waarmaken waar we voor staan en hopelijk op een dag nog verder te kunnen gaan in de keuzes die we willen maken om onze kinderen zo goed mogelijk te helpen groeien.  Als je ons hierbij graag zou ondersteunen dan kan dat steeds via ons rekeningnummer IBAN: BE 09 8900 1505 7057 / BIC: VDSPBE91 / Naam: Eimermacher S. en/of Vandecasteele F. Met vermelding ‘gift voor De Zonnekinderen’.

Alvast bedankt voor jullie steun!