Ouderparticipatie

Naamloos

Bij de Zonnekinderen proberen wij een warme, tweede thuis te creëren voor de kinderen die wij elke dag ontvangen. Meer dan enkel een opvanginstantie, proberen wij een verlengde van het gezin te vormen.

Daarom vinden we het heel belangrijk dat we met de ouders een goede band kunnen opbouwen en dat niet enkel de kinderen zich thuis voelen, maar dat ook de ouders zich deel van het project voelen. Samen proberen we een gemeenschap te vormen, die zorg draagt voor de jonge kinderen.

Naast de dagen met de kinderen, zijn er veel andere taken die bij dit project komen kijken. Hier willen we de ouders ook bij betrekken. Er zijn af en toe tuinwerkdagen in weekends of vakanties, waar we als groep samenwerken om onze tuin mooi te maken. Ook betrekken we ouders bij andere klusjes in het huis, bij het organiseren van verjaardags- en jaarfeesten, soms bij financiële taken, etc.

Als ouder ben je uiteraard volledig vrij hoe veel tijd en engagement je wil besteden. Onze ervaring is echter dat het vooral ook leuk is om andere ouders en kinderen te leren kennen, samen te werken en als gemeenschap (ouders, kinderen, personeel) een warme mantel te creëren voor onze Zonnekinderen.

Naast een gedeelde verantwoordelijkheid voor ons project vinden we ook de communicatie met ouders over hun kinderen belangrijk. In de eerste plaats gebeurt dit tijdens de breng- en afhaalmomenten. Daarnaast proberen we drie keer per jaar een ouderavond te organiseren. Soms nodigen we een spreker uit om meer te vertellen over een bepaald onderwerp dat op dat moment leeft bij de ouders. Of we vertellen zelf iet meer over onze werking, voorzien uitwisselingsmomenten over opvoedvragen onder ouders, etc. We organiseren ook twee keer per jaar oudergesprekken, waarbij we alle ouders individueel ontmoeten. Op deze gesprekken wordt er verteld over je kindje, hoe zijn/haar spel is, zijn/haar plaats in de groep, met wie ze spelen, … Er kunnen ook pedagogische thema’s  aan bod komen die leven bij de ouders of in de opvang of we vertellen iets over de tijd van het jaar en hoe we daar met de kinderen in meeleven. Daarnaast is er ook plaats voor vragen van ouders, eigen inbreng en ideeën, we vragen regelmatig feedback aan ouders, …