Starten bij de Zonnekinderen

Naamloos5

Bij de Zonnekinderen proberen we ervoor te zorgen dat er een mooi evenwicht is in de groep. We streven er ook naar niet te veel kindjes tegelijk op te vangen en ook een gezond evenwicht te vinden in kleine en grotere kindjes per dag. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we voldoende aandacht voor elk kind kunnen hebben en dat onze dagen rustig en harmonisch verlopen.

Kinderen die reeds een broertje of zusje bij ons hebben (of hebben gehad), kinderen of familieleden van verzorg(st)ers die bij ons werken en kinderen van ouders die omwille van hun werksituatie opvang zoeken, willen we voorrang geven.

Kinderen zijn welkom bij ons vanaf de leeftijd van 6 maanden en tot 3 jaar. Ouders die omwille van hun werksituatie vroeger opvang zoeken voor hun kindje kunnen bij ons een uitzondering vragen. We raden ouders aan om hun kindje niet té snel naar school te laten gaan, maar de overgang pas te maken als een kind er klaar voor is. Daarom lopen alle contracten van de kinderen bij ons tot (en met) de schoolvakantie vlak voor of vlak na de derde verjaardag van het kindje. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de visie die wij uitdragen. Op die manier kunnen we samen met de ouders instaan voor de opvoeding van het kind. Het is echter geen vereiste dat elke ouder een zelfde visie hanteert binnen de opvoeding. Verschillen mogen er zijn. Het is echter wel belangrijk dat er van beide kanten een open en respectvolle houding is.

Op dit moment zijn er helaas geen vrije plaatsen bij De Zonnekinderen. We werken met een wachtlijst. Ouders van kindjes die graag bij ons willen komen kunnen contact opnemen via mail op dezonnekinderen@gmail.com.

Graag weten we dan de (geplande) geboortedatum van het kindje, de geplande startdatum, en welke dagen in de week je opvang zoekt.

Als er een plaatsje vrij is voor jouw kindje bij ons, nodigen we ouders (en eventueel kindje) uit om eens op bezoek te komen voor een theetje, kennismaking, rondleiding, …

Als beide partijen (ouders en verzorgsters) beslissen de opvang te laten doorgaan dan verwijzen wij de ouders door naar de dienst voor onthaalouders van i-mens. De dienstverantwoordelijke zal dan samen met jullie de contracten in orde brengen en alle nodige praktische uitleg geven.

Ongeveer een maand voor de effectieve startdatum van de opvang komen wij (of één van ons) op bezoek bij jullie thuis. We bespreken het (dag)ritme van het kindje en dat van de opvang, de gewoontes van het kind, we bekijken samen hoe we de overgang naar de opvang zo harmonisch mogelijk kunnen laten verlopen, we bekijken op welke manier jullie als ouder betrokken willen/kunnen zijn bij het project en we overlopen nog eens alle vragen.

Vervolgens nemen we samen met de ouders de tijd voor het overgangsmoment. De eerste keer (keren) komt het kindje enkele uren langs samen met de ouders, in een volgende fase komt het kindje een paar uren zonder ouder(s) en zo bouwen we halve dagen en vervolgens hele dagen in de opvang samen op. Afhankelijk van het verloop laten we deze wenperiode langer of korter duren.