Visie

Naamloos2

Het leven en werken bij De Zonnekinderen vertrekt vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld, zoals beschreven door Rudolf Steiner. Voor ons is deze manier van in het leven staan evident en de pedagogie die wij hanteren komt op een vanzelfsprekende wijze voort uit dit wereldbeeld.

Als eerste maken we bij de Zonnekinderen bewust natuurlijke keuzes. De materialen waarmee de kinderen spelen, waaruit en waarvan ze eten, de luiers die ze dragen en het belang dat we hechten aan natuurbeleving en buitenspel komen voort uit een duurzaam bewustzijn.

Ook de dingen die we doen met de kinderen, het dagritme waar we iedere dag samen door stromen, de ritueeltjes en vanzelfsprekende liefde en warmte waarmee we de kinderen omhullen vormen samen de pedagogie van waaruit we werken.

We leven mee met de seizoenen door deze intens te beleven, zowel buiten als binnen. Daarnaast vieren we ook op belangrijke momenten in het jaar feest, waarbij we de seizoenen ten volle samen beleven en vieren.

De huiselijke sfeer, warmte en gezelligheid die we samen met de kinderen proberen te vinden, dragen bij tot de vele huishoudelijke taakjes en klusjes die moeten gebeuren in huis en waar we graag de kinderen bij betrekken. We koken graag samen of we werken samen in de tuin. Nadat we alles lekker vuil hebben kunnen maken, doen we samen – soms onder begeleiding van een liedje – de afwas, we plooien de was, we vegen de vloeren, we ruimen samen op voor we gaan slapen of naar buiten gaan, enz.

Naast, maar ook in, gezamelijke en geleide activiteiten vinden we het belangrijk om heel veel ruimte te laten voor kinderen om zelf hun spel te vinden. In hun spel leren kinderen. Ze ontdekken, verkennen en verwerken de wereld in het spel dat ze zelf creëren. Daarom is het voor ons belangrijk kleine kinderen te stimuleren om zoveel mogelijk in buik- of rugligging hun spel te vinden. Zo leren ze grijpen, rollen, kruipen, zitten en stappen. Ook bij de oudere kinderen proberen we de juiste omstandigheden te creëren waarbinnen elk kind zijn of haar spel vindt.

Iedere dag opnieuw proberen wij open en met volle aandacht in de activiteiten te staan die we met en voor de kinderen doen. We streven ernaar ons en de kinderen te omringen met schoonheid, zorg, aandacht, warmte en liefde.